Jarosław Modzelewski

Jarosław Modzelewski

Malarz, rysownik, pedagog. Urodzony 8 października 1955 w Warszawie, mieszka w Warszawie.

Studiował w latach 1975-1980 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego. Od 1982 pracuje jako pedagog w macierzystej uczelni. W 1982 był współzałożycielem Gruppy.

Malarz, rysownik, pedagog. Urodzony 8 października 1955 w Warszawie, mieszka w Warszawie.

Studiował w latach 1975-1980 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego. Od 1982 pracuje jako pedagog w macierzystej uczelni. W 1982 był współzałożycielem Gruppy. Jej członkowie w swym malarstwie, a także akcjach i wystąpieniach efemerycznych oraz demonstrowanej postawie dawali wyraz napięciom, dylematom i wyborom artystycznym czasu stanu wojennego. Problemy te zawarte są też w publicystyce publikowanej w ich piśmie „Oj dobrze już” (1984-1988), którego Modzelewski był współwydawcą.

W początkowym okresie twórczości artysta stosował wyabstrahowane znaki i ideogramy (cykl obrazów dyplomowych, 1980), a następnie uproszczone, powielane motywy z szablonu (Szturmujące delfiny, 1981). Podczas stypendium w Niemczech w 1984, które spędził wraz z kolegą z Gruppy, Markiem Sobczykiem, namalował wspólnie z nim cykl czterech wielkoformatowych kompozycji na papierze.

W 1985 wykonał cykl obrazów opartych na ilustracjach do podręczników języka rosyjskiego, obrazujących proste czynności, których czasownikowe określenia stanowią tytuły prac (Umywajetsia, Utirajetsia, odiewajetsia, Stoit, sidit, idiot, bieżit, itd.).

W latach 1986-1989 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasadom realizmu, jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji, w jakich były one przedstawiane, odznaczała się drażniącą niezwykłością. Artysta uzyskiwał ten efekt np. przez dublowanie figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ujmowanie postaci w sytuacji niepewności, niewygody czy zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), zabiegi z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Niekiedy surrealna atmosfera wynikała wprost z tematu czy przedstawionej sytuacji egzystencjalnej (**dz:Bezręki cud**, 1987, Niewidomy obsługujący centralkę telefoniczną, 1988), bądź z wyjątkowego nasycenia emocją samej przestrzeni pejzaży i wnętrz (Dom, **dz:Murek**, 1988).

Od 1989 Modzelewski wrócił do scen figuralnych, zrazu traktowanych płasko i dekoracyjnie (Hygiene, **dz:W smutnym sklepie**, 1989). W 1991, wspólnie z kolegami z GRUPPY: Markiem Sobczykiem i Ryszardem Woźniakiem oraz Piotrem Młodożeńcem, Modzelewski założył i do 1996 prowadził prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. Nawiązał też na powrót współpracę z Markiem Sobczykiem – w latach 1994-1998 namalowali wspólnie kolejne kompozycje, które wraz z „papierami” z 1984 zostały pokazane na wystawie „Szesnaście wspólnie namalowanych obrazów” w Warszawie w 1998.

W indywidualnej twórczości Modzelewskiego cała dekada lat 90. stała pod znakiem „malowanych orzeczeń” (jak stwierdził związany z artystą krytyk i galerzysta, Jan Michalski). Powstające w tym okresie obrazy odznaczają się daleko idącym uproszczeniem, nawet schematycznością ujęć postaci ludzkich, które wykonują gesty i czynności opisane w tytułach. Wiele z tych scen odbywa się na pustych lub rozwiązywanych niezależnie od nich, abstrakcyjnych tłach (Kobieta wsiada na rower w kierunku Magdalenki, 1993). Wrażeniu pewnej kostyczności służy też zmiana techniki malarskiej, która nastąpiła w 1997 – z olejnej na temperową.

Na przełomie lat 2001 i 2002 w twórczości artysty pojawiły się nowe wątki wynikające z zainteresowań wnętrzem kościołów, szczególnie ich prozaiczność kontrastująca z duchowym wymiarem. Jako profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Modzelewski kontynuuje tradycje pracowni swojego nauczyciela Stefana Gierowskiego. Miłośnicy jego malarstwa odnajdują w nim uniwersalny temat samotności współczesnego człowieka zagubionego pomiędzy historią a transcendencją.

Modzelewski nazywany jest „malarzem ikon codzienności”. W swoich obrazach podejmuje wątki polityczne, literackie, historyczne czy egzystencjalne. Poza człowiekiem, któremu poświęca najwięcej uwagi, interesuje go także martwa natura i pejzaż. Cechą charakterystyczną jego obrazów jest lapidarna forma i momentalna narracja, którą maluje ulotne chwile. Za każdym razem ujmuje temat w sposób umowny, uproszczony, nie przekraczając jednak granicy realizmu.

Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Jarosław Modzelewski – Wybrane wystawy

 • 1989 – „Tato, rączki to ludziki! Tato, rączki to armatki!”, Galeria Zderzak, Kraków
 • 1992 – „Kunst, Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn
 • 1995 – „Nie dosyć, że kalectwo, to w dodatku wieczność”, Galeria Zderzak, Kraków
 • 1996 – „Andrzej Wróblewski – Jarosław Modzelewski”, Galeria Zderzak, Kraków
 • 1997 – „Okolice pracowni na peryferiach”, Galeria Zderzak, Kraków
 • 1999-2000 – „Aspects – Positions. 50 Years of Art in Central Europe”, Wiedeń – Budapeszt
 • 2000 – „Przegląd z malarstwa”, Bunkier Sztuki, Kraków; „Negocjatorzy sztuki”, CSW Łaźnia, Gdańsk
 • 2001 – Irreligia, Atelier 340, Bruksela
 • 2004 – „Wisła”, Galeria Zderzak, Kraków; „Powinność i bunt”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
 • 2005 – „Kilka wątków”, Muzeum Górnośląskie, Bytom; Moskwa – Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa oraz Galeria Trietiakowska, Moskwa
 • 2006 – „Malarstwo”, Galeria DAP, Warszawa, (z okazji przyznania nagrody im. Cybisa); „Malarstwo Polskie na początku XXI wieku”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
 • 2008 – „Obrazy rozproszone”, Galeria Le Guern, Warszawa; Sztuka cenniejsza niż złoto, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa (z Markiem Sobczykiem)
 • 2009 – Otwarta Pracownia, Kraków; Elektrociepłownia – impresje, Mieszkanie 23, Kraków; „Gender – check”, MuMok, Wiedeń ( wspólnie z Markiem Sobczykiem); „Iluminacje”, Salon Akademii, Warszawa
 • 2010 – „A. Przyroda B. Przemysł C. Kultura i wypoczynek (szeroko rozumiane)”, Galeria Atak, Warszawa;
 • 2011 – „Nie należy myśleć tylko o jednym”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
 • 2011/2012 – „Tur an Tur. Obok. 1000 lat sąsiedztwa w sztuce. Martin Gropius Bau”, Berlin ( wspólnie z Markiem Sobczykiem)
 • 2012/2013 – Galeria BWA – Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim
 • 2013 – „Stare papiery”, Galeria Bielska BWA; „Minister nie aprobuje takich wypowiedzi albo Metapolityka”, Galeria Zderzak, Kraków; „Drzwi otwarte”, Galeria Ego, Poznań
 • 2014 – „Stare papiery. Nowe obrazy”, Galeria Zderzak, Kraków
 • 2015 – „Kilkanaście nowych obrazów”, Centrum Aktywności Twórczej, Ustka

Jarosław Modzelewski – Nagrody

 • 1985 – I Biennale Młodych „Droga i prawda”, Wrocław (III nagroda)
 • 1998 – Paszport „Polityki” za rok 1998
 • 2004 – Nagroda im. Jana Cybisa
 • 2014 – Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego
artysta dostepnosc
Obraz 20.10.2019, godz. 15.48
Jarosław Modzelewski
Dostępne
tempera żółtkowa
IMG_0018
Jarosław Modzelewski
Dostępne
Dostępne
tempera żółtkowa
41
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Dostępne
tempera żółtkowa
16
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Dostępne
tempera żółtkowa
14
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Dostępne
tempera żółtkowa
35
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Dostępne
tempera żółtkowa
13
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Dostępne
tempera żółtkowa
39
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Dostępne
tempera żółtkowa
38
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Dostępne
tempera żółtkowa
29
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Dostępne
tempera żółtkowa