Robert Bartoszek

ROBERT BARTOSZEK
Urodził się w 1964 roku w Turku.
W latach 1985-1990 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 1991 i 2003 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 2001 zdobył pierwszą nagrodę na ogólnopolskim festiwalu malarstwa Bielska Jesień oraz nagrodę główną ZPAP. W 2003 laureat europejskiej nagrody artystycznej Lexmark 2003. W 2007 brał udział w wystawie pokonkursowej Bielska Jesień.
Ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe:
1989 – malarstwo, Galeria ON, Poznań
1991 – malarstwo, Galeria DESA, Poznań
1992 – malarstwo, Galeria Arsenał, Poznań
1995 – malarstwo, Galeria Polony, Poznań – wystawa indywidualna
2002 – malarstwo ”Śladomalowanie”, Galeria DAP, Warszawa – wystawa indywidualna
2003 – malarstwo, Galeria Wieża Ciśnień, Konin – wystawa indywidualna; Galeria Stara Winiarnia,
Zielona Góra – wystawa indywidualna
2004 – malarstwo, Galeria Arsenał, Poznań – wystawa indywidualna
2007 – festiwal malarstwa Bielska Jesień 2007 – wystawa konkursowa
2008 – obiekty szklane i malarstwo, „Fresh Glass”, Galeria Arsenał, Poznań; obiekty szklane, „Glass
Bridge Venice – Poznań”, Międzynarodowe Biennale Mediation
2010 – malarstwo, Galeria ThinkArt, Poznań
2013 – malarstwo ” ŚwiatłoŚwiaty/LightWorlds exhibition”, Galeria ThinkArt, Poznań
2015 – malarstwo ”ŚwiatłoŚwiaty 2/LightWorlds exhibition”, Galeria ThinkArt, Poznań 2016 – malarstwo ”PozaPOZNANIEM”, Galeria miejska Arsenał, Poznań
2019 – Trienale małych form malarskich, Toruń
2020 – malarstwo, ”Rusałka”, Galeria Jerzego Piotrowicza pod Koroną, Poznań – wystawa indywidualna
2020 – udział w finale konkursu malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego – BWA Bydgoszcz

Robert Bartoszek - Dzieła artysty w galerii

 • Tytuł: Skały dookoła zatoki
  Autor: Robert Bartoszek
  Rozmiar: 110x110 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Drzewa nad Rusałką zatrzymują pociąg -Elf
  Autor: Robert Bartoszek
  Rozmiar: 90x100 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Światło z jeziora
  Autor: Robert Bartoszek
  Rozmiar: 40x50 cm
  W sprzedaży