Anna Wysocka

Anna Wysocka urodziła się w 1975 roku.

Ukończyła studia w pracowni malarstwa profesora Lecha Wolskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1999 roku.

Uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych w 2013 roku.

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Jest członkiem ZPAP Okręgu Warszawskiego.

Tworzy obrazy, obiekty, rzeźby i płaskorzeźby w technice własnej (głównie spawany metal).

Zorganizowała 25 wystaw  indywidualnych, brała udział w 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, otrzymała 11 nagród i wyróżnień.

Motto artystyczne:
„Działam na granicy dyscyplin sztuki. Tęsknota do przestrzeni, którą utożsamiam z wyzwoleniem oraz chęć przełamywania ograniczeń płaszczyzny kształtują moją drogę twórczą, przebiegającą od malarstwa materii, przez kolaże, reliefy i płaskorzeźby, asamblaże z elementów gotowych, obiekty zamknięte w gablotach, obrazy pozbawione tła aż po rzeźby.
Inspirującym tworzywem jest dla mnie metal. Jego chłód, zapach i kolor fascynują mnie od wielu lat. Wykorzystuję blachy oraz stalowe pręty. Rozgrzewam je do temperatury, w której stają się lawą możliwą do formowania. W ten sposób preparuję własną materię. Dzięki użyciu technik spawania, mogę przełamywać opór metalu, pogłębiając obszar wykorzystania jego walorów. Jednocześnie fascynują mnie skrajne warunki, w jakich realizuję obiekt.
W swoich dotychczasowych poszukiwaniach od abstrakcji, poprzez inspiracje zwierzętami, doszłam do figury człowieka – w moich pracach zadaję pytania o jego życie, śmierć i przeznaczenie.
Dzięki obcowaniu ze sztuką i tworzeniu jej samorealizuję się, doznaję poczucia spełnienia, poświęcając się twórczości na miarę mych sił. Sztuka jest dla mnie absolutem, pozwalającym przekraczać granice. W niej uzasadnia się sens mojego życia.”

Anna Wysocka - Dzieła artysty w galerii

 • Tytuł: Fenix (2015)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 60,0x60,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Z cyklu Upłaszczyznowienia (2009-2010)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 260,0x235,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Z cyklu Upłaszczyznowienia (2006-2007)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 235,0x306,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Ryty III (2001)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 230,0x315,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Bez tytułu z cyklu Gabloty (2002)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 210,0x85,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Bez tytułu z cyklu Gabloty (2002)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 220,0x80,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Bez tytułu z cyklu Gabloty (2002)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 210,0x85,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Bez tytułu, z cyklu Futuroidy (2001)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 230,0x285,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Anioł dualistyczny (2000)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 230,0x300,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Futuroid (2000)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 220,0x300,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Futuroid (2000)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 220,0x300,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Futuroid (2000)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 220,0x360,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Mandala (1999)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 180,0x120,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Mandala (1999)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 180,0x240,0 cm
  W sprzedaży
 • Tytuł: Mandala (1999)
  Autor: Anna Wysocka
  Rozmiar: 180,0x120,0 cm
  W sprzedaży